top of page
Flyover Bridges

מחלקת ניהול תיקי לקוחות

כל פרויקט מטופל באופן אישי ע"י מנהלת תיק פרויקט מול הלקוח מהצעד הראשון ועד לקבלת הרישיון והאישורים הנדרשים לעליה לקרקע, מתן הסברים על התהליך והדרכת הלקוח במטרה לקצר זמנים.

bottom of page